Viện Sư Phạm Kỹ Thuật - THKTTHChi tiết hoạt động (18 điểm) Tự chấm Điểm BCĐ Điểm thành tích Điểm thưởng MC(JPG) MC(PDF)

1. Vận động 100% CĐBP tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Chủ đề: "Học tập phong cách làm việc của Bác Hồ".

(điểm tối đa: 3)
3 2 0 0 Xem Xem

2. Vận động 100% CBVC thực hiện 2 cuộc vận động lớn của ngành : "Mỗi thầy cô giáo, CBVC là một tấm gương sáng về tinh thần tự học, sáng tạo" và  "Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội".

(điểm tối đa: 3)
3 2 0 0 Xem Xem

3. Tham gia hội thi Tìm hiểu Pháp luật

(điểm tối đa: 2)
2 1 0 0 Xem Xem

4. Vận động 100% CBVC tham gia phong trào xây dựng "Công sở văn minh", Văn hóa Sư phạm Kỹ thuật

(điểm tối đa: 3)
3 2 0 0 Xem Xem