CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT


STT Công đoàn bộ phận Tự chấm Ban chuyên đề chấm Điểm thành tích Điểm thưởng Điểm sáng tạo Tổng cộng Chi tiết
1 Phòng Tổ Chức Hành Chính 33 30 15 8 0 86 Xem
2 Khoa Xây Dựng 33 26 18 6 0 83 Xem
3 Ban Quản Lý Ký Túc Xá 33 27.5 11.5 11 0 83 Xem
4 Khoa Công Nghệ Hoá Học & Thực Phẩm 33 29 13 8 0 83 Xem
5 Khoa Công Nghệ May & Thời Trang 33 29 13.5 7 0 82.5 Xem
6 Phòng Kế Hoạch Tài Chính 34 29.5 16.5 0 0 80 Xem
7 Phòng TTGD, TTTTMT, KNST, DHS 33 29.5 12.5 5 0 80 Xem
8 Phòng Truyền Thông, QTCL 33 30.5 9 7 0 79.5 Xem
9 Thư Viện - Trạm Y Tế 33 25.5 11.5 9 0 79 Xem
10 Khoa Lý Luận Chính Trị 33 27 10.5 7 0 77.5 Xem
11 Khoa Đào Tạo Chất Lượng Cao 33 22.5 14 8 0 77.5 Xem
12 Trung Tâm GDTC&QP 33 24.5 13.5 6 0 77 Xem
13 Khoa Ngoại Ngữ 33 26 12.5 5 0 76.5 Xem
14 Phòng Thiết Bị Vật Tư - TT. Kỹ Thuật Tổng Hợp 33 27.5 10.5 4 0 75 Xem
15 Viện Sư Phạm Kỹ Thuật 33 28 8 5 0 74 Xem
16 Phòng Tuyển Sinh & Công Tác Sinh viên 33 28 6 7 0 74 Xem
17 Phòng Đào Tạo Không Chính Quy 33 28.5 7 5 0 73.5 Xem
18 Phòng KHCN - ĐBCL 33 27 8.5 4 0 72.5 Xem
19 Phòng QHDN & TT DVSV 33 25.5 7 7 0 72.5 Xem
20 Khoa Công Nghệ Thông Tin 33 23 10 6 0 72 Xem
21 Phòng Quản Trị Cơ Sở Vật Chất -QLHSDA 33 25 8 6 0 72 Xem
22 P.HTQT-TT.ĐTHTQT 33 27 9 2 0 71 Xem
23 Khoa Cơ Khí Máy 32 26 7 6 0 71 Xem
24 Khoa Khoa Học Ứng Dụng 31 18.5 14 6 0 69.5 Xem
25 Khoa Kinh Tế 33 24.5 10 2 0 69.5 Xem
26 Khoa Cơ Khí Động Lực 33 21 10.5 3 0 67.5 Xem
27 Phòng Đào Tạo 33 19 10 4 0 66 Xem
28 Khoa Điện - Điện Tử 30.5 21.5 10 1 0 63 Xem
29 Khoa In & Truyền Thông 32 17 2.5 2 0 53.5 Xem